BIBSYS RSS-Feeds

by

[norsk under]

The amusing BIBSYS RSS-feed generator: Edit the CQL and get the last 30 days of “changed BIBSYS records” (read: New Books) for that query:

Click here

Restrictions: last 30 days, NTNU Library (excluding Gunnerus).

Edit: If you’re wondering how this works, it’s quite simple:

The contents of the file returned by the CQL query is passed into a variable; the variable is then parsed into an array using a regular expression that looks for <tr> elements with a <td> containing a checkbox. The array is then parsed using another regular expression to strip out just the resource URL and the resource description, these are passed into an RSS framework. The header for the file is modified to xml/rss.

—-

Hjelp! Vi får BIBSYS RSS! Redigere CQL-spørringen, og få treff på de siste 30 dagene med nye poster i BIBSYS.

Klikk her

Restriksjoner: siste 30 dager, NTNU Library (eks. Gunnerus).

Hvis du er intressert i hvordan dette funker:

Innholdet fra filen som dannes fra CQL-spørringen blir lagret som variabel , denne analyseres inn i et sett med en regulært uttrykk som ser etter <tr>-elementer med en <td> som inneholder en avkrysningsrute. Settet analyseres videre med et annet regulært uttrykk for å få tak i ressurs-URL og -beskrivelse. Toppteksten for filen endres til xml/rss.

Ta gjerne kontakt for hjelp med denne!


%d bloggers like this: