Statistical Resources for Religion/ Statistiske kilder for religionvitenskap

by

[norsk under]

Many people working within religion are interested in statistics. One thing that is often overlooked is that many of the print resources are available online, among these is Kirkedatabasen (Church database) from the Norwegian Social Science Data Services, which forms the official statistics for the Church of Norway — the Norwegian state church. This database (in Norwegian) includes statistics on, among other things:

  • Christenings
  • Confirmations
  • New registered members/Withdrawn members
  • Number of church services/participants
  • Ecumenical work

The print version of this work can be found here.

Other sources:

—–

Mange som forsker på religion er intressert i å bruke statistikk, men noe som ofte blir oversett er at mange trykt statistiske kilder finnes også i elektronisk utgave. En kilde som er tilgjenglig elektronisk er Kirkedatabasen fra Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste. Kirkedatabasen er den offisielle statistikken for statskirken. Databasen inkluderer statistikk om bla.

  • Dåp
  • Konfirmasjoner
  • Inn-/Utmelding
  • Antall gudstjenester/deltakere
  • Økumensk arbeid

En kan også finne den trykte versjonen her.

Andre kilder:

Advertisements

%d bloggers like this: