Engelsk — norsk / English — Norwegian blogging

by

[English below]

Hvis du lurte på hvorfor tekstene her er skrevet på norsk og engelsk, her er noen av grunnene:

Denne bloggen er knyttet opp mot jobben min: Jeg er universitetsbibliotekar ved NTNU (Norges Teknisk- og Naturvitenskaplige Universitet); det kan derfor tenkes at de fleste som leser innholdet her er norsktalende. Jeg derimot er engelsktalende, og dermed blogger på engelsk.

Jeg er også lingvist, og hadde i bakhodet at bloggen kunne være et ressurs for folk som forsker på norsk som fremmedspråk og/eller oversettelse. Det er derfor at jeg ikke er veldig forsiktig med å korrekturlese de norske tekstene i bloggen: Jeg prøver å skrive så forstårlig som mulig, men håper at tekstene gir et sant inntrykk av min skriftlige språkferdighet. Jeg burde immidlertid brukt mer tid på språkvask av den engelske delen…

Enkelte tekster oversettes ikke, hvis du ønsker en av disse tekstene oversatt ta gjerne kontakt.

—-

If you were wondering why some of the content of this blog was in English, some in Norwegian and some (hopefully most of it) in both….

The answer is: This blog is connected to my function as research librarian at NTNU Library, which is a Norwegian University library (the Norwegian University of Science and Technology Library); the majority of the people who read this ought therefore to be Norwegian and so it’s only fair that the content is in Norwegian. I, however, am English — not Norwegian, so I blog in English.

I am also a linguist and I had this idea in the back of my head that parallel texts in English and Norwegian might prove to be a good resource for people doing research on Norwegian as a second language and/or translation. This is why I’m not too careful about proofreading my Norwegian texts — I try to make them as understandable as possible, but I hope that they honestly reflect my (written) linguistic capability. I ought to be more careful with my English texts, I’m just not. Sorry.

Some texts don’t get tranlated for one reason or another; do get in touch if you want a blog text in both languages.

Advertisements

2 Responses to “Engelsk — norsk / English — Norwegian blogging”

  1. Morten Says:

    Black cloud was out hunting when he sam a Huge deer. He lifted his bow and shot an arrow at it. The arrow flew through the air and hit the animal. Black Cloud was happy, and so were his wife and children. They thanked nature for the good gift. Black Cloud’s daughter ate well that night.

    PLISSSSSS translate to norwegian as fast as possible:)

  2. brinxmat Says:

    Sry. This isn’t a translation service — I only translate the text from the blog.

Comments are closed.


%d bloggers like this: