BIBSYS RSS-Feeds — Create Your Own

by

For those of you who want permanent, (until they turn off PHP at NTNU Library) custom RSS Feeds, see: the cqlCodalizer, which will change any valid CQL string into an RSS feed.

Note: All this does is urlencode() the CQL, remove escape slashes and add necessary URL information. Restrictions to NTNU Library (excluding Gunnerus) and the last 30 days apply.

—-

For dere som ønsker varende (så lenge vi har PHP ved UBiT), egendefinerte RSS-feeds se: the cqlCodalizer. Denne tar imot gyldige CQL-spørringer og danner en RSS-feed.

OBS: Det eneste dette skriptet gjør er å kjøre urlencode() på CQL-spørringen, fjerne escape-tegn og legger til URL-info. RSS-feedene er begrenset til UBiT utenom Gunnerus og de siste 30 dager.


%d bloggers like this: