Database — Acta Sanctorum

by

[English below]

Denne databasen lar deg søke etter informasjon om helgener og livet i den kristne verden fra den tidligste perioden fram til 1500.

Acta Sanctorum Database samler de 68 trykte bindene i søkbar form, og forenkler forskning i følgende områder: kirkehistorie, hagiografi og teologi mm.

Søk i databasen her: Lenke til Acta Sanctorum Database @ NTNU (krever NTNU-nettilkopling).

For mer informasjon om databasen se: Acta Sanctorum Databases egne informasjonsider

—-

This database provides searchable content about saints and life in Christendom from the earliest times to the sixteenth century.

Acta Sanctorum Database comprises an electronic edition of the 68-volume printed work in searchable form, and simplfies work in areas such as Church history, hagiography and theology.

Search in the database here: Acta Sanctorum Database @ NTNU (requires NTNU network access).

For more information see: The Acta Sanctorum Database homepage

Advertisements

%d bloggers like this: