VPN client for Windows Vista

by

[norsk under]

Cisco — providers of virtual private networking (VPN) technology to NTNU — have released a BETA version of their VPN client for Microsoft Windows Vista. While this version is not officially supported by either Cisco or NTNU, it apparently offers improved stability for some users (as compared with the “recommended” release, version 4.8).

NTNU users can download this VPN client by logging on to progdist at the following address:

\\progdist.ntnu.no\progdist\campus\VPNKlient\5.0\Kilde\Windows – IKKE TESTET\vpnclient-win-msi-5.0.00.0340-k9.exe

On the other hand, you could just avoid Vista like the plague.

—-

Cisco — leverandør av virtuelle privat nettverksløsninger (VPN) til NTNU — har sluppet en betaversjon av sin VPN-klient for Microsoft Windows Vista. Mens dette programmet ikke er offisielt støttet av hverken Cisco eller NTNU, det skal gi forbedret stabilitet for noen brukere (sammenlignet med den “anbefalte” versjon, versjon 4.8).

NTNU-brukere kan laste ned VPN-klienten fra progdist, på følgende adresse:

\\progdist.ntnu.no\progdist\campus\VPNKlient\5.0\Kilde\Windows – IKKE TESTET\vpnclient-win-msi-5.0.00.0340-k9.exe

På den andre hånda kan du heller unngå Vista som pesten.


%d bloggers like this: