eUBiT / MetaLib, SFX

by

[norsk]

Observant users will have noticed a change in the cosmetics of NTNU Library’s MetaLib/SFX implementation, eUBiT. eUBiT is the system that allows users to access research databases and eJournals.

The change is due to the system being upgraded to MetaLib 4. Users will mostly not notice any significant changes, except in the event that they search directly in the eUBiT interface; eUBiT does a lot of behind the scences work, and this should not be affected. If you do, however, notice something that seems amiss, please do contact the library.

The new interface can be found here: http://www.ntnu.no/ub/eubit/portal.php

—-

Observante brukere har kanskje lagt merke til at universitetsbibliotekets MetaLib/SFX-implementering, eUBiT, har endret seg. eUBiT er systemet som muliggjør bruk av forskningsdatabaser og eTidsskrift.

Endringene har forekommet på grunn av at systemet er blitt oppgraderter til MetaLib 4. De fleste brukere kommer nok ikke til å legge merke til disse endringene, med mindre at de søker direkte i eUBiT-grensesnittet. eUBiT ivaretar en del ting som foregår i bakgrunnen, og hvis du legger merke til noe som ikke fungerer som forventet, ta gjerne kontakt med biblioteket.

Det nye grensesnittet finner du her: http://www.ntnu.no/ub/eubit/portal.php

Advertisements

%d bloggers like this: