Pensum: Religion, Høsten 2007

by

Her finner du pensum i religionsvitenskap og KRL, med lenker til BIBSYS.

KRL 1010 Bibelens litteraturhistorie og virkningshistorie

 • (2005). Kompendium til KRL 1010. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • (2005). Kompendium til KRL 1110. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • Albrektson, B., & Ringgren, H. (1992). En bok om Gamla testamentet. Malmö: Gleerup. [BIBSYS]
 • Borgen, P. (1985). Bibel — kultur — identitet. In: Winsnes, O. G. (Ed.). Religionskunnskap og allmenndannelse: Perspektiver på religionsfaget i videregående skole. Trondheim: Tapir akademisk forlag. [BIBSYS]
 • Dunn, J. D. G. (1993). The theology of Paul’s letter to the Galatians. Cambridge: Cambridge University Press. [BIBSYS]
 • Eggen, R. B., Hognestad, O., & Bergheim, I. (1992). Kristusbilder: Kristustolkninger i litteratur, kirkekunst, musikk og film. Trondheim: Tapir. [BIBSYS]
 • Hognestad, O. (2001). Bibelsyn, bibeltolkning, bibelforskning. Trondheim: Tapir akademisk forlag. [BIBSYS]
 • Hognestad, O. (2002). Evangelium og urkirkelig tradisjon: hovedbegrep og hovedtanker i Det nye testamente i lys av den urkirkelige overlevering; Den historiske Jesus – evangeliene – Paulus. Trondheim: Religionsvitenskapelig institutt, Universitetet i Trondheim. [BIBSYS]
 • Kvalbein, H. (1998). Fortolkning til Matteusevangeliet. Oslo: Luther. [BIBSYS]
 • Noack, B. (1973). Det Nye Testamente og de første kristne årtier. København: Gad. [BIBSYS]
 • Tobiassen, T. (2004). Les og fortell!: Om Bibelens eldste bøker. Oslo: Gyldendal akademisk. [BIBSYS]

KRL 1020 Kristen tro, kirke og kultur

 • (2002). Kompendium til KRL 1020. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • Berger, P. L., & Krogseth, O. (1993). Religion, samfund og virkelighed: Elementer til en sociologisk religionsteori. Oslo: Vidarforlaget. [BIBSYS]
 • Bøckman, P. W. (1993). Naturvitenskap og kristendom. Trondheim: Tapir akademisk forlag. [BIBSYS]
 • Den Norske Kirke & Brunvoll, A. (1972). Bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde. [BIBSYS]
 • Gregersen, N. H., & Schjørring, J. H. (1993). Fragmenter af et spejl: Bidrag til dogmatikken. Frederiksberg: Anis/Religionspædagogisk Center. [BIBSYS]
 • Haraldsø, B. (1997). Kirke og misjon gjennom 2000 år: Allmenn kirke- og misjonshistorie. Oslo: Lunde. [BIBSYS]
 • Karlsaune, E. (2005). I møte med religion i dag: Religionssosiologiske essay. Trondheim: Tapir akademisk forlag. [BIBSYS]
 • Skarsaune, O. (1988). Inkarnasjonen: Myte eller faktum? Oslo: Lunde. [BIBSYS] 
 • Aarflot, A. (1978). Norsk kirke i tusen år. Oslo: Universitetsforlaget. [BIBSYS]

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Chadwick, O., Brown, J., Atkinson, R., & Elstad, H. (1997). Historien om den kristne sivilisasjon. Oslo: Aschehoug. [BIBSYS]
 • Ford, D. F. (1997). The Modern theologians: an introduction to Christian theology in the twentieth century. Malden, Mass.: Blackwell. [BIBSYS]

KRL 1030 Innføring i kristendommen

 • Christoffersen, S. A. (1994). Handling og dømmekraft: Etikk i lys av kristen kulturarv. Oslo: TANO. [BIBSYS]
 • Rian, D. (2005). Kristendommen i Norge. In: Jacobsen, K. A., Vogt, K., & Rian, D. (eds.) Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. [BIBSYS]
 • McGrath, A. E. (2006). Christianity: an introduction. Malden, Mass.: Blackwell. [BIBSYS]
 • Nylund, B. (1999). Teologi genom seklerna. Uppsala: B. Nylund. [BIBSYS]
 • Sødal, H. K., Austad, T., Leer-Salvesen, P., & Oftestad, B. T. (2002). Det Kristne Norge: Innføring i konfesjonskunnskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget. [BIBSYS]

KRL 1110 Bibelens litteraturhistorie

 • (2005). Kompendium til KRL 1010. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • (2005). Kompendium til KRL 1110. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • Albrektson, B., & Ringgren, H. (1992). En bok om Gamla testamentet. Malmö: Gleerup. [BIBSYS]
 • Dunn, J. D. G. (1993). The theology of Paul’s letter to the Galatians. Cambridge: Cambridge University Press. [BIBSYS]
 • Hognestad, O. (2002). Evangelium og urkirkelig tradisjon: Hovedbegrep og hovedtanker i Det nye testamente i lys av den urkirkelige overlevering; Den historiske Jesus – evangeliene – Paulus. Trondheim: Religionsvitenskapelig institutt, Universitetet i Trondheim. [BIBSYS]
 • Kvalbein, H. (1998). Fortolkning til Matteusevangeliet. Oslo: Luther. [BIBSYS]
 • Noack, B. (1973). Det Nye Testamente og de første kristne årtier. København: Gad. [BIBSYS]
 • Tobiassen, T. (2004). Les og fortell!: Om Bibelens eldste bøker. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. [BIBSYS]

KRL 2010 Urkristendommen

 • Bornkamm, G. (1995). Paul. Minneapolis, Minn.: Fortress Press. [BIBSYS]
 • Baasland, E., & Hvalvik, R. (1984). De apostoliske fedre: I norsk oversettelse med innledninger og noter. Oslo: Luther. [BIBSYS]
 • Conzelmann, H. (1973). History of primitive Christianity. Nashville: Abingdon Press. [BIBSYS]
 • Hyldahl, N. (1993). Den ældste kristendoms historie. København: Museum Tusculanums Forlag. [BIBSYS]

KRL 2020 Å tolke gud i dag

 • Bergmann, S. (1997). Gud i funktion: En orientering i den kontextuella teologin. Stockholm: Verbum. [BIBSYS]
 • Johnson, E. A. (1992). She who is: the mystery of God in feminist theological discourse. New York: Crossroad. [BIBSYS]
 • Lønning, P. (1996). Kristen tro: Tradisjon og oppbrudd. Oslo: Pensumtjeneste. [BIBSYS]
 • Persson, P. E. (1971). Att tolka Gud i dag: Debattlinjer i aktuell teologi. Lund: CWK Gleerup Bokförlag. [BIBSYS]

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Boff, L., Boff, C., & Burns, P. (1987). Introducing liberation theology. Tunbridge Wells, Kent: Burns & Oates. [BIBSYS]
 • Ford, D. F. (1997). The Modern theologians: an introduction to Christian theology in the twentieth century. Malden, Mass.: Blackwell. [BIBSYS]
 • Grenz, S. J., & Olson, R. E. (1995). 20. århundrets teologi. Oslo: Credo. [BIBSYS]

KRL 2030 Kunst og religion

 • (2007). Kompendium til KRL 2030. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • Apostolos-Cappadona, D. (1995). Art, creativity, and the sacred: an anthology in religion and art. New York: Continuum. [BIBSYS]
 • Bergmann, S. (2003). I begynnelsen är bilden: En befriande bild-konst-kultur-teologi. Stockholm: Proprius. [BIBSYS]
 • Ford, D. (2000). Theology: a very short introduction. Oxford & New York: Oxford University Press. [BIBSYS]
 • Gotfredsen, L. (1987). Bildets formspråk. Oslo: Universitetsforlaget. [BIBSYS]
 • Ringbom, S. (2001). Veta om konst: En presentation av konsthistoria och konstvetenskap. Åbo: Konstvetenskapliga institutionen vid Åbo akademi. [BIBSYS]

Én av følgende:

 • Bergmann, S. (2005). Architecture, aesth/ethics & religion. Frankfurt am Main: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation. [BIBSYS]
 • Gorringe, T. (2002). A theology of the built environment: justice, empowerment, redemption. New York: Cambridge University Press. [BIBSYS]
 • Hellemo, G. (1999). Guds billedbok: Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder. Oslo: Pax. [BIBSYS]
 • Ortiz, G., & Marsh, C. (1997). Explorations in theology and film: movies and meaning. Malden, Mass.: Blackwell. [BIBSYS]
 • Tobiassen, T., Elstad, H., & Norderval, K. M. (2006). Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur: bilder og arkitektur. Bergen: Fagbokforlag. [BIBSYS]

RVI 1010 Religionssystematikk

 • Gilhus, I. S., & Mikaelsson, L. (2001). Nytt blikk på religion: studiet av religion i dag. Oslo: Pax. [BIBSYS]
 • McGuire, M. B. (1997). Religion: the social context. Belmont, Calif.: Wadsworth. [BIBSYS]
 • Pals, D. L., & Pals, D. L. (2006). Eight theories of religion. New York: Oxford University Press. [BIBSYS]

RVI 1020 Fortidens religioner

 • (2003). Kompendium RVI 1020. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • (2005). Kompendium RVI 1020. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • Alster, B., & Lindtner, C. (1984). Gads religionshistoriske tekster. København: Gad. [BIBSYS]
 • Bremmer, J. N. (1999). Greek religion. Oxford: Oxford University Press. [BIBSYS]
 • Burkert, W. (1997). Oldtidens mysteriekulter: Carl Newell Jackson-forelesninger. Oslo: Pax. [BIBSYS]
 • Steinsland, G. (2005). Norrøn religion: Myter, riter, samfunn. Oslo: Pax. [BIBSYS]

RVI 1030 Midtøstens religioner

 • (2007). Kompendium RVI 1030. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • Avery-Peck, A. J., & Neusner, J. (2000). The Blackwell companion to Judaism. Oxford: Blackwell Publishers. [BIBSYS]
 • Dan, J. (2006). Kabbalah: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. [BIBSYS]
 • Falah, G.-W., & Nagel, C. (2005). Geographies of Muslim women: gender, religion, and space. New York: Guilford Press. [BIBSYS]
 • Groth, B. (2000). Jødedommen. Oslo: Pax. [BIBSYS]
 • Jacobsen, K. A., Vogt, K., & Rian, D. (2005). Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. [BIBSYS]
 • Metcalf, B. D. (1996). Making Muslim space in North America and Europe. Berkeley: University of California Press. [BIBSYS]
 • Sedgwick, M. J. R. (2003). Sufism: the essentials. Cairo: American University in Cairo Press. [BIBSYS]
 • Vikør, K. S. (2004). Ei verd bygd på islam: Oversikt over Midtaustens historie. Oslo: Samlaget. [BIBSYS]
 • Vogt, K. (2005). Islam: tradisjon, fundamentalisme og reform. Oslo: Cappelen. [BIBSYS]

RVI 1040 Sør-Asias religioner

 • (nd). Kompendium RVI 1040. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • (2006). Kompendium II RVI 1020. Trondheim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • Brekke, T., Lie, K. A., Aśvaghoṣa, Jetsun, L., Mi-la-ras-pa, Reinvang, R., et al. (2001). Buddhas fortellinger. Oslo: De norske bokklubbene. [BIBSYS]
 • Jacobsen, K. A. (2000). Buddhismen. Oslo: Pax. [BIBSYS]
 • Jacobsen, K. A. (2003). Hinduismen. Oslo: Pax. [BIBSYS]
 • Jacobsen, K. A., & Braarvig, J. (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter. Oslo: De norske bokklubbene. [BIBSYS]
 • Jacobsen, K. A., Vogt, K., & Rian, D. (2005). Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. [BIBSYS]
 • Markham, I. S. (2000). A World religions reader. Oxford: Blackwell. [BIBSYS]
 • Smart, N. (1998). The world’s religions. Cambridge: Cambridge University Press. [BIBSYS]
 • Smith, D. (2003). Hinduism and modernity. Oxford: Blackwell Publishing. [BIBSYS]

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Flood, G. (1996). An introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge University Press. [BIBSYS]
 • Harvey, P. (1990). An introduction to Buddhism: teachings, history and practices. Cambridge: Cambridge University Press. [BIBSYS]

RVI 1110 Allmenn religionskunnskap

 • Holm, J., & Bowker, J. (1994). Making moral decisions. London: Pinter. [BIBSYS]
 • Rothstein, M. (2000). Politikens håndbog i verdens religioner. København: Politikens forlag. [BIBSYS]
 • Sky, J. (2007). Kjønn og religion. Oslo: Pax. [BIBSYS]

RVI 2125 Vestlig samtidsreligion

 • (nd). Kompendium. [MERKNAD]
 • Barkun, M. (2003). A culture of conspiracy: apocalyptic visions in contemporary America. Berkeley, Calif.: University of California Press. [BIBSYS]
 • Beckford, J. A. (2003). Social theory and religion. Cambridge: Cambridge University Press. [BIBSYS]
 • de Blécourt, W., Hutton, R., & La Fontaine, J. S. (1999). The Twentieth century. In B. Ankarloo & S. Clark (Eds.), Witchcraft and magic in Europe (Vol. 6). Philadelphia: University of Philadephia Press. [BIBSYS]
 • Dawson, L. L. (2003). Cults and new religious movements: a reader. Malden, Mass.: Blackwell. [BIBSYS]
 • Partridge, C. H. (2004). The re-enchantment of the West: alternative spiritualities, sacralization, popular culture, and occulture. London: T&T Clark. [BIBSYS]
 • Lincoln, B. (2003). Holy terrors: thinking about religion after September 11. Chicago: University of Chicago Press. [BIBSYS]

RVI 3010 Vitenskapsteori og teoriarbeid

 • (2004). Kompendium RVI 3010. Trondeim: Kompendieforlaget. [MERKNAD]
 • Asad, T. (1993). Genealogies of religion: discipline and reasons of power in Christianity and Islam. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press. [BIBSYS]
 • Douglas, M. (2003). Natural symbols. In Collected Works (Vol. 3). London: Routledge. [BIBSYS]
 • Fay, B. (1996). Contemporary philosophy of social science: a multicultural approach. Oxford: Blackwell. [BIBSYS]
 • Foucault, M., & Schaanning, E. (1999). Diskursens orden: Tiltredelsesforelesning holdt ved Collėge de France 2. desember 1970. Oslo: Spartacus. [BIBSYS]
 • Hervieu-Léger, D. (2000). Religion as a chain of memory. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press. [BIBSYS]
 • Lægreid, S., & Skorgen, T. (2001). Hermeneutisk lesebok. Oslo: Spartacus. [BIBSYS]
 • McCutcheon, R. T. (2003). The discipline of religion: structure, meaning, rhetoric. London: Routledge. [BIBSYS]

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Berger, P. L., & Luckmann, T. (2000). Den samfunnsskapte virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget. [BIBSYS]
 • Furseth, I., & Everett, E. L. (1997). Hovedoppgaven: Hvordan begynne – og fullføre. Oslo: Tano Aschehoug. [BIBSYS]
 • Karlsaune, E. (2005). I møte med religion i dag: Religionssosiologiske essay. Trondheim: Tapir akademisk forlag. [BIBSYS]
 • Luckmann, T. (2004). Den usynlige religionen. Trondheim: Tapir akademisk forlag. [BIBSYS]

RVI 3020 Materiale og metode

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Oslo: NESH. [gratis nedlastning]
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2003). Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks, Calif.: Sage. [BIBSYS]
 • Flick, U. (2002). An introduction to qualitative research. London: Sage. [BIBSYS]
 • Fuglseth, K., & Skogen, K. (2006). Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk. [BIBSYS]
 • Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1996). Metodevalg og metodebruk. Oslo: TANO. [BIBSYS]
 • Kraft, S.-E., & Natvig, R. J. (2006). Metode i religionsvitenskap. Oslo: Pax. [BIBSYS]
 • Schütz, A., & Bengtsson, J. (2002). Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos. [BIBSYS]
 • Svennevig, J. (2001). Språklig samhandling: Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen akademisk forlag. [BIBSYS]

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • KIFO rapport: Rapportserie fra Stiftelsen kirkeforskning. Trondheim og Oslo: Tapir forlag Stiftelsen. [BIBSYS]
 • Aspers, P., Fuehrer, P., & Árni, S. (2004). Bild och samhälle: Visuell analys som vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. [BIBSYS]
 • Bauer, M. W., & Gaskell, G. (2000). Qualitative researching with text, image and sound: a practical handbook. London: Sage. [BIBSYS]
 • Collier, J., & Collier, M. (1986). Visual anthropology: photography as a research method. Albuquerque, N. M.: University of New Mexico Press. [BIBSYS]
 • Johannessen, A. (2004). Introduksjon til SPSS: Basismodulen, versjon 11 og 12. Oslo: Abstrakt forlag. [BIBSYS]
 • Karlsaune, E. (1996). Pilegrimen: Valfartsmotiv og valfartsmål. Trondheim: Tapir akademisk forlag. [BIBSYS]
 • Karlsaune, E. (2005). I møte med religion i dag: Religionssosiologiske essay. Trondheim: Tapir akademisk forlag. [BIBSYS]
 • Kvale, S. (1996). Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, Calif.: Sage. [BIBSYS]
 • Mann, C., & Stewart, F. (2000). Internet communication and qualitative research: a handbook for researching online. London: Sage. [BIBSYS]
 • Miller, D., & Slater, D. (2000). The Internet: an ethnographic approach. Oxford: Berg. [BIBSYS]
 • Ryen, A. (2002). Det kvalitative intervjuet: Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlag. [BIBSYS]

Kompendier

Biblioteket har ikke lov å ta inn kompendier. Studenten må kjøpe disse.

Advertisements

%d bloggers like this: