Library of the future/Framtidsbiblioteket

by

[norsk]

As part of its measures to kick-start Library 2.0 in Norway, the Norwegian Biblioteklaboratoriet (Library lab) has opened a competition to a) design and b) describe the library of the future. I got to thinking what does the library of the future consist of?

I struggle to see the relevance of the library web sites of today (like for example the NTNU Library web site), as these are often just a collection of links to for example the OPAC, subscribed journals, databases, etc. These sites try to provide links in a structured way (databases under “Databases”…), but as we know “database” means what exactly? This kind of approach obviously doesn’t work (I don’t need another portal!)

It’s easy to criticize other’s work (actually I am in part responsible for the NTNU Library web site — I’m on the committee), but providing concrete suggestions is something else.

The thoughts I had revolved around the idea that the “library web site” is an irrelevance for users. What users want to do is find things, and with that in mind, the “library web page”:

 • is a patron’s individual interface to the world of library
 • gathers information from multiple sources,
  makes resources meta-searchable and ranks returned results according to the user’s preferences and behaviour
 • has an appearance chosen by the user
 • follows the user wherever they are (also to mobile ‘phone)
 • automatically mashes up cover details, bibliographic information, reader discussions, library details, etc. according to the user’s preferences
 • knows where the user is, and displays results from nearest library first (unless this is overridden by the user)
 • provides simple interfaces to search, discussion, library functions (order, renew, etc.)

What this could be is a standalone application (say a Firefox plugin), or a web-system like, for example, Netvibes. The technology here isn’t that important, just that it is to some extent capable of unifying the available content.

The actual library web site should:

 • provide the raw materials for these services via standards-based protocols

And if they feel the need a web presence that looks like a web page, just include

 • a search box with autocompletion from the OPAC and subscribed reference databases, linked to the objects themselves
 • Opening times
 • Contact addresses
 • Simple online tools for library functions (my account)
 • A mashup OPAC is a good idea (book titles, reviews, etc.)

What else would be good?

—-

Som en del av sin oppgave å få Bibliotek-2.-begrepet inn i den norske bibliotekshverdag, Biblioteklaboratoriet har åpnet en konkurranse å a) designe og b) beskrive framtidsbiblioteket (altså hvordan et bibliotek på nettet burde sett ut). Mine meninger:

Jeg sliter å forstå at et bibliotek må være slik de er pr. idag (UBiT sin nettsted er et godt eksempel her) siden slike sider er bare samlinger med lenker til abonnerte databaser, tidsskrifter osv. Slike sider prøver å danne en oversiktelig sturktur i lenkene, men de fleste vil erfare at det er mye bibliotek og lite brukervennlighet. Denne tilnærmingen funker dårlig: Portalisering er gårsdagens teknologi.

Mens det er enkelt å kritisere, det er verre å komme med konkrete forslag. Mine tanker her er at bibliotekets nettsider er stort sett irrelevante for brukerne. Brukerne ønsker å finne ting, og dermed framtidas “biblioteksnettside”

 • er en brukers eget grensesnitt til biblioteksverden
 • samler informasjon fra ulike kilder. gjør disse samsøkbare, og  danner rankinger i treff fra disse kilder etter brukerens preferanser og basert på dens atferd
 • har den utseende brukeren selv ønsker
 • følger med brukeren uansett hvor de “befinner seg” (til mobilen, jobb-pc…)
 • automatisk lager mashups av omslaget, katalogposter, leserkommentarer, bibliotek som har objekter, etter ønske av brukeren
 • vet hvor brukeren befinner seg, og viser geografisk relevante treff (med mindre at brukeren selv bestemmer noe annet)
 • gir enkle muligheter å søke, diskutere, og utføre bibliotekshandlinger (bestille, fornye, osv.)

Det jeg snakker om kunne vært en uavhengig applikasjon (Firefox plugin?), eller et web-basert system som f.eks Netvibes. Teknologien som brukes er lite viktig, det er bare viktig at den klarer å samle og arbeide med de ulike kildene på fornuftig vis.

Selve biblioteksnettside bør:

 • levere råstoff for tjenestene beskrevet over via standardiserte protokoller

Og hvis det er ønskelig med en gammeldags nettside, ikke gjør noe mer enn:

 • en søkefelt med autofullføring fra biblioteksbasen og abonnerte kilder,
 • Åpningstder
 • Kontakt detaljer
 • Enkle verktøy for bibliotekshandlinger (min konto)
 • En mashupbiblioteksbase med mer en “bare katalogposten”

Hva synes du?

Advertisements

One Response to “Library of the future/Framtidsbiblioteket”

 1. That was then, this is now « Infonatives Says:

  […] Read my old article about the same […]

Comments are closed.


%d bloggers like this: