NTNU’s Institutional Archive / Institusjonelt arkiv ved NTNU

by

[norsk]

There’s been a lot of talk about it, but suddenly something happened; NTNU is getting its institutional archive. You can read the full article (in Norwegian) in Universitetsavisa.

What does this mean aside from that any published work becomes about 300 times more visible than hiding it away in a journal? Well, in the first instance (January 2008), all PhD theses will be published electronically in DIVA except in cases where a) the student expressly requests that their document not be published, and b) where the PhD thesis is based on industry co-operation, and contains sensitive details. In the latter case, the metadata for the PhD thesis will be published. In the second instance (2010), all materials (copyright permitting — which essentially means that 90% of all NTNU’s published materials will be included) will be placed in a single, consolidated institutional archive (which will replace systems such as DIVA).

—-

Det har vært mye snakk om det, men plutselig så skjer noe; NTNU får sitt institusjonelt arkiv. Les hele artikkelen i Universitetsavisa.

Hva betyr dette utenom at publisert arbeid blir omlag 300 ganger så synlig som når det blir gjemt bort i et tidsskrift? I første omgang (januar 2008) blir alle PhD-avhandlinger publisert elektronisk i DIVA utenom når a) studenten reserverer seg mot publisering, og b) når avhandlingen er basert på industrisamarbeid, og er dekket av taushetsplikt. I siste tilfellet blir metadata for avhandlingen publisert. I neste omgang (2010) blir alle publiserte verk (hvor opphavsretter tillater det — noe som betyr at omlag 90% av alle verk blir med) plassert i ett fellesarkiv (som erstatter de ulike system som DIVA som brukes i dag).

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: