Religion i USA

by

Pew Forum har nylig gitt ut sin US religion landscape survey som er en spørreundersøkelse blant 35.000 amerikanske borgere over 18 år i alder.

Resultatene kan både lastes ned og leses på nettet. God og interessant presentasjon!

Advertisements

%d bloggers like this: