LaTeX

by

LATEX er et dokumentforberedelsesprogram som brukes til å utforme dokumenter opp på TEX oppsettingsprogrammet. Programmet brukes innen flere fag (som f.eks, lingvistikk og matematikk) for å produsere dokumenter som har komplekse layout-er og tegnsetting.

Få tak i LATEX

Linux — Se din distribusjons programvarekilder, eller ta evt. kontakt med NTNU IT/Orakeltjenesten.

Mac — MacTeX

Windows — proTeXt

Generelle lenker

LATEX project — generelle opplysninger om LATEX

TEX users group — kilde for alt som har med TEX-systemet å gjøre

Dokumentasjon

Standard dokumentasjon — På engelsk

Annet på norsk

Annet på engelsk

LATEX for nybegynnere

BibTeX – kursnotater

Få hjelp

TEX-FAQ — på engelsk

no.it.programvare.tex — norskspråklig usenetgruppe

comp.text.tex — engelskspråklig usenetgruppe

Andre kilder

LATEX ved NTNU (pluss noe gummi!)

USIT ved UiOs LATEX sider

Advertisements

Tags: , , , ,


%d bloggers like this: