Referansehåndtering

by

Universitetsbiblioteket i Trondheim har til felles med alle andre UB-er i Norge et tilbud om opplæring i referansehåndtering. Det som skiller ut UBiT fra de andre UB-er er dette utelukkende et tilbud om opplæring i Thomson-Reuters Endnote.

I Bergen tilbys det opplæring i Endnote, Endnote Web, Reference Manager og RefViz.

I Oslo består tilbudet av Endnote (ved HS), Endnote og Bibtex (Mat-Nat), Reference Manager (Med/Helse), Endnote (Jurid.).

I Tromsø tilbys Endnote, Reference Manager, ProCite og WriteNote.

I Agder har de Endnote og Reference Manager, med beskjed “For nye brukere anbefaler biblioteket EndNote…Reference Manager vil også kunne være et godt valg for nye brukere i miljøer hvor dette programmet dominerer.”

OK – UBiT tilbyr ett valg. Punktum.

Under rubrikken “Referansehåndtering” ved UBB finner vi ut at “IT-avdelingen står for distribusjon av programmene og har en egen side for nedlasting av programvare. UB står for brukerstøtte og teknisk støtte for disse programmene.” Samme situasjon finner vi på NTNU.

For ganske nøyaktig ett år siden interesserte jeg meg i saken, da det ble en større gruppe ved UBiT som ønsket å drive kursvirksomhet innen referansehåndtering, eller Endnote som de kaller det — denne gruppen består hovedsakelig av fagreferenter. Jeg spurte en av lederene ved UBiT om det var slik at Endnote virkelig var det eneste verktøy vi skulle ha kompetanse i. Svaret forbausende nok var “ja”. Besluttet av ledergruppen. Fordi NTNU har kjøpt lisens på den.

Greit nok, utenom at en hel institutt som jeg betjener bruker utelukkende LaTeX med BibTex på Linux. Det medisinske fakultetet bruker Reference Manager like gjerne som noe annet. LaTeX og BibTex er utbredt i flere miljø rundtom ved NTNU.

I tillegg har NTNU kjøpt lisenser på Reference Manager, Endnote Web og GetARef.

Og så er det noe som heter Zotero. Du kan ikke kjøpe lisenser for sånt.

Disse produkter gjør én ting: Hjelper folk håndtere referansene sine. Hva som er best blant disse er avhengig av i hvlken grad faglige prosesser støttes. Endnote støtter ikke gruppesamarbeid, mens Reference Manager gjør det. Zotero er utviklet for Humaniora…de andre ikke fullt så mye.

Av alle anbefaler jeg Zotero — den er integrert i nettleseren din (hvor finner vi forskningsinformasjon?), og tillater enkel eksport til ymse formater (også BibTex), i tillegg til at den gjør samme jobb Endnote gjør med Word, bare at den støtter også OpenOffice. Og den er vesentlig enklere i bruk en konkurrentene.

Når dette er sagt lurer jeg på noe: Hvorfor i alle verden har UB-ene tatt på seg jobben med referansehåndteringsverktøy? Referansearbeid er jo en del av biblioteksvirksomhet, men verktøy som forenkler dette? Jeg må si at de spørsmålene jeg har fått (og det begynner å bli en del) angår utelukkende spørsmål av data-relatert art. Altså praktiske spørsmål om hvorfor PC-en her ikke funker sammen med Endnote. IT-spørsmål altså.

Fikk et spørsmål om referansehåndtering igår: De spurte om vi kunne tenke oss å rette innholdet i BIBSYS slik at engelske titler hadde store bokstaver*. Har allerede begynt arbeidet**.

* Plis, plis si at du vet hva svaret her er!
** Ironisk ment i tilfelle du lurte 😀

Advertisements

Tags:


%d bloggers like this: