Skann, mann!

by

Jan Erik Garshol, produkteier for maskin-maskin protokoller ved BIBSYS kommenterte et annet innlegg og noen svar på kommenetarer jeg skrev. Jeg leste disse med interesse, men ville ikke komme med flere kommentarer der og da, nå derimot… 😀

Jan Erik sier i kommentaren sin:

Ang. scann funksjon så veit eg ikkje når og om vi vil støtte denne for alle. Dette er noko som fort kan legge urimeleg stor last på våre servera. Vi vil heilt sikkert støtte scan for egen bruk i egne produkt.

SRU vil bli ferdigstillt og satt i produksjon (med full support) når dette blir prioritert. Det ligger høgt på lista, men ikkje på toppen.

Første punktet for meg inngår i spørsmålet “hva trenger bibliotekene av BIBSYS?” BIBSYS for tida leverer noe som kalles Ask II (eller Ask 2 for vi som ikke er begeistret for romerske tall i norsk, eller kanskje Ask 2.0 for Ole Husby?) BIBSYS har lenge leverte bibliotekskatalogsgrensesnitt for web, og disse har vært noenlunde OK for det meste — de har ihvertfall funket på sin måte.

Det er for tida stor interesse for å skredersy brukeropplevelsen slik at kun relevant informasjon presenteres overfor brukerne. En slik inngangsportal som BIBSYS Ask (I eller II) kan aldri ta høyde for dette, og er nødt til å være en monolitisk “alt for alle”-løsning som ender — selv med de beste intensjoner — med å være ingenting spesiell.

Sånn sett er bibliotekene til institusjonene de som faktisk vet best hva deres brukere trenger, og lokale IT-ansvarlige vet hvordan de skal kunne levere relevant profildata for å kunne skreddersy bibliotekstjenestene på en god og sikker måte. Og sånn sett er tjenester som muliggjør bruk av bibliotekskatalogdata i andre kontekster det BIBSYS bør satse på. BIBSYS har nødvendigvis ikke tilgang til profilsystemene som finnes rundtomkring i Norge — og det hadde ikke vært til nytte likevel siden disse ikke er standardisert på noen måte.

Så småtjenester som kan brukes til å lage tilpassede grensensnittet ved hvert bibliotek er en god satsning for et bibliotekssystemleverandør. SRU-skann er en slik funksjon (en XML-api for “Min side” er det også, men vi kommer tilbake til dette ved en senere anledning ;)). OK, bare gi oss den — tar den for mye serverkapasitet, anbefaler jeg at BIBSYS heller utbygger sin serverpark 😀 og legg heller pengene bibliotekene betaler i dette prosjektet enn Ask II.

Den eneste kommentaren jeg har til punkt to “SRU vil bli ferdigstillt og satt i produksjon (med full support) når dette blir prioritert. Det ligger høgt på lista, men ikkje på toppen.” er at SRU begynner å bli en døende teknologi nettopp pga slike holdninger 🙂 Trist.

Tags: , , ,


%d bloggers like this: