BIBSYS Min Side XML-API

by

BIBSYS “Min side” er låntakerens oversikt over lån, fornyingsmuligheter, reservering, lånshistorikk, personalia mm. Det er nå lansert* en XML-API for denne tjenesten.

Ved NTNU har vi tatt i bruk denne tjenesten for å levere brukerens biblioteksinformasjon direkte til brukeren der de er. I praksis betyr dette at brukeren kan nå få sin min-side-info direkte i:

  • NTNUs intranett
  • It’s:Learning LMS
  • eUBiT metasøkportal
  • NTNUs nettsider
  • Universitetsbibliotekets tjeneste for mobiltelefoner

Vi jobber for tida å integrere det samme i flere tjenester fra eksterne leverandører, bla. facebook, Netvibes, iGoogle og Second Life.

Denne nyheten viderfører og understøtter det tette samarbeidet mellom BIBSYS og de framtidsrettete akademiske bibliotekene som satser på leveranse av bibliotekstjeneser gjennom webservices.

* OK, så denne tjenesten er ikke egentlig ferdig enda, men den kommer snart iflg. BIBSYS (jeg har sett deres sprintbacklog, og denne tjenesten står tydelig beskrevet der). Jeg har tatt kontakt BIBSYS ang. den, og fått svar at den “kommer, men vi vet ikke når”. Jeg tipper at litt interesse fra bibliotekene kan gjøre at BIBSYS forstår hvor viktig denne tjenesten egentlig er. Ta kontakt med BIBSYS!

Advertisements

Tags: , ,


%d bloggers like this: