BIBSYS: Anskaffelse av nytt biblioteksystem

by

Jeg gjetter bare, men når noen skriver at de går til innkjøp av et bibliotekssystem, så har de bestemte seg for at de vil ha et bibliotekssystem. Men når fant de ut at de trenger et slikt system? I min forsåelse har denne analysen uteblitt i det nåværende tillfellet.

Begrepet “bibliotekssystem” innebærer flere deler, økonomi, akkvisisjon, katalogisering, presentasjon til publikum, håndtering av persondata, osv. Problemet for de aller fleste BIBSYS institusjoner er at de har andre systemer for de aller meste av innkjøp, økonomi og persondata. At bibliotekssystemet legger til nye funksjoner for dette er ikke nødvendig eller ønskelig i veldig mange tilfeller. Ikke ta feil og tro at jeg vil bli kvitt systemer for bibliotek, vi trenger disse dataene, men de trengs ikke finnes i ett og samme system, særlig når dette skaper hodebry (jf. import/eksport av brukerdata ved universitetsbibliotek).

Bibliotekssystemene som finnes på markedet idag har kataloger som baserer seg på å lagre metadata om ting i MARC format, noe jeg ville påstått var ikke det lureste en kan gjøre av tre sentrale grunner:

  • manglende ekstensibilitet for å dekke behov relatert til nye typer ting som skal registereres
  • manglende semantikk i MARC
  • et format som hemmer gjenbruk pga domene-spesifisering

I et system for organisering av kunnskap er det vanligvis slik at en vil gjerne ha dataene presentert på en måte som passer brukerene, og dette bør være uavhengig av datalagets struktur. MARC og AACR (standarden som styrer hvordan ting katalogiseres) kommer godt frem som et grunnleggende element i bibliotekskataloger, selv om disse ikke skal ha noe å si ifht. hvordan vi presenterer  ting overfor brukerne.

Når dette er sagt kan en tro at jeg dømmer MARC og AACR nord og ned, men dette er ikke tilfelle, jeg snakker utelukkende om MARC som et lagringsformat. Det er fullt mulig å katalogiser i MARC ifht. AACR og likevel lagre dataene på en forsvarlig måte. På denne måte er MARC en visning av dataene (er dette vanskelig, kan en tenke at tallene {1,2,3} kan vises som rådata, eller som søylediagram, kakediagram osv. uten å ta skade, og på samme måten kan en bok katalogiseres i en MARC skjema, for å så lagres på en annen måte).

I dagens IT-verden finnes det et stort spekter av teknologier som løser disse problemer, men de mest lovende for bibliotek, mener jeg er de som kan betegnes som “semantiske”, og det er her jeg ville hente inspirasjon for et nytt “bibliotekssystem”, ikke hos en tradisjonell, kommersiell leverandør av MARCdatasystemer.


%d bloggers like this: